Отдавна беше планирано да гостувам на Анета и Деян (снимахме им сватбата преди няколко години) и да направим "малко" семейни снимки с Дамяна и Ева. Звездата в тези снимки бе Дамяна. Тя е на 4 и половина и е страхотна компания. Реши, че името "Данчо" ми подхожда повече и така ме наричаше през целия ден. Преименува всички наред, рисувахме, прави физиономии, дивя със сестра си по леглото, ядохме, дадох й да снима с апарата... и преди да си тръгна, ме пита кога пак ще дойда да си играем. Смятам тези кратки семейни истории на един "обикновен" ден за много ценни. Колкото и да са обикновени и ежедневни моментите в едно семейство, за мен са нови и аз ги виждам по свой начин. Усмивка, движение, детайл, игра, близост.